Badanie przepływów metodą Dopplera

Badanie dopplerowskie to nieinwazyjna metoda diagnostyczna wykorzystywana w ultrasonografii, mająca na celu ocenę przepływu krwi, zaś przede wszystkim określenie takich parametrów jak prędkość i kierunek przepływu. Badanie metodą Dopplera przydatne jest m.in. do oceny niedrożności żył szyjnych oraz naczyń żylnych w nogach.

USG METODĄ DOPPLERA

USG dopplerowskie to jedno z głównych badań wykonywanych przy podejrzeniu chorób układu krążenia. Aparat ultrasonograficzny wykorzystuje zmiany w częstotliwości fal ultradźwiękowych odbijających się od poszczególnych krwinek. Na podstawie analizy zarejestrowanych fal można określić prędkość i kierunek przepływu krwi. Tego typu badanie wykrywa schorzenia tętnic i żył (np. niedrożność, zwężenia miażdżycowe, zakrzepica, niewydolność zastawkowa), które w efekcie mogą prowadzić do groźnych chorób – zatoru płucnego, zawału serca, czy udaru mózgu.

Za  pomocą USG wykorzystującego tzw. efekt Dopplera badane są tętnice szyjne, tętnice podobojczykowe (pod kątem zmian miażdżycowych), kończyny dolne i górne (w diagnostyce choroby zakrzepowej żył), narządy jamy brzusznej (wątroba, nerki, śledziona), narządy płciowe, a także serce oraz guzy nowotworowe. Wskazaniami do wykonania USG Doppler są zaburzenia krążenia w naczyniach tętniczych i żylnych, podejrzenie niedokrwistości ośrodkowego układu nerwowego, przetok naczyniowych.

CENA BADANIA

Badanie przepływu krwi metodą Dopplera jest bezpłatne wówczas, gdy pacjent przedstawi skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty. W przypadku braku takiego skierowania lub gdy dana osoba chce przyspieszyć termin badania możliwe jest skorzystanie z usługi komercyjnej. Koszt badania układu krążenia za pomocą USG Doppler jest zbliżony w różnych ośrodkach. Np. cena za USG układu żylnego i tętniczego jednej kończyny wynosi ok. 180 zł, aorty i tętnic biodrowych- ok. 120 zł, tętnic szyjnych i kręgosłupa- ok. 120 zł, układu żylnego dwóch kończyn- ok. 120 zł, układu tętniczego dwóch kończyn- ok. 120 zł, układu tętniczego i żylnego dwóch kończyn- 240- 350 zł.

NA CZYM POLEGA BADANIE?

Pacjent badany jest na leżąco lub siedząc na podwyższeniu. USG dopplerowskie jest całkowicie bezbolesne- polega na przyłożeniu głowicy aparatu do skóry pokrytej cienką warstwą specjalnego żelu. Obraz zarejestrowany przez głowicę ultrasonografu jest na bieżąco wyświetlany na monitorze. Lekarz ocenia wygląd naczyń krwionośnych oraz dynamikę przepływu krwi. Badaniu towarzyszy charakterystyczny odgłos przepływającej krwi. USG dopplerowskie nie zobowiązuje do specjalnych przygotowań. Jedynie w przypadku diagnostyki nerek, wątroby i aorty brzusznej od pacjenta wymaga się, aby był na czczo.

Badanie drożności żył trwa ok. pół godziny. Wyniki USG otrzymuje się w formie wydruku zaraz po zakończeniu badania. Ponadto osoba wykonująca badanie na bieżąco informuje pacjenta o zaobserwowanych zmianach chorobowych lub ich braku. Prawidłowa interpretacja wyników wymaga konsultacji z lekarzem prowadzącym. W przypadku badań wykonywanych prywatnie, dodatkowa konsultacja naczyniowa kosztuje ok. 100- 120 zł.